KONU BAŞLIKLARI

1 İktisat teorisinde son gelişmeler
2 Yönetim teorisinde son gelişmeler
3 Siyaset teorisinde son gelişmeler
4 Finansal krizler ve kriz yönetimi
5 Güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler
6 Siyaset bilimi ve siyasal kurumlar
7 Modern yönetim teknikleri
8 Siyaset-ekonomi ilişkileri
9 Siyaset teorisi ve siyasal konular
10 Güncel siyasal meseleler
11 Yönetim modelleri
12 Uygulamalı iktisat
13 Yönetim ve etik
14 Siyaset ve etik
15 Uluslararası iktisadi kurum ve kuruluşlar
16 İstikrar programları
17 Küreselleşme
18 Yolsuzluk ve yozlaşma araştırmalarır
19 İşsizlik ve istihdam sorunları
20 Para politikası ve merkez bankacılığı
21 Bankacılık ve finansal kurumlar
22 Sigortacılık
23 Göç
24 Sektörel yapı ve analiz
25 Sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları
26 Maliye teorisi ve maliye politikası
27 Borçlanma
28 Vergi teorisi ve politikası
29 Taşımacılık ve ulaşım ekonomisi
30 Kentleşme ve kentsel dönüşüm
31 Kent kimliği ve kent estetiği32. Sürdürülebilir kalkınma
32 Enerji ekonomisi ve enerji politikaları
33 Eğitim ekonomisi ve eğitimde cinsiyet eşitsizliği
34 Üstün yetenekli çocukların eğitimi
35 Suç ve şiddet
36 Sağlık ekonomisi
37 Sağlık turizmi
38 Başkanlık sistemi (teori ve uygulama boyutuyla)
39 Teknoloji iktisadı
40 Yeni ekonomi ve beşeri sermaye
41 İktisat tarihi
42 Osmanlı ve Avrupa iktisat tarihi
43 İslam ekonomisinde teorik ve güncel meseleler
44 İslami finans ve katılım bankacılığı
45 İslam ülkeleri arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi ilişkiler
46 Sivil Toplum Örgütleri
47 Yerel Yönetimler ve belediyecilik
48 KOBİ’lerin üretim, finansman ve yönetim sorunları
49 Çevre ekonomisi ve çevre sorunları
50 Sürdürülebilir kalkınma
51 Yönetim ve organizasyon
52 Üretim yönetimi ve Pazarlama
53 İnsan Kaynakları ekonomisi ve yönetimi
54 Halkla ilişkiler
55 Muhasebe ve Finans yönetimi
56 İstatistik ve Ekonometrik yöntemler
57 Savunma ekonomisi ve savunma harcamaları
58 Medya ekonomisi
59 Uluslararası ekonomik ve siyasi kuruluşlar
60 Avrupa Birliği
61 Ticaret Hukuku