ICOMEP'19-Bahar KONU BAŞLIKLARI

1 İktisat teorisinde son gelişmeler
2 Yönetim teorisinde son gelişmeler
3 İletişim Hukuku
4 İletişim Ekonomisi
5 Gazetecilik
6 Halkla İlişkiler
7 Medya ve Siyaset
8 Reklamcılık ve Tanıtım
9 Medya Okuryazarlığı
10 Sosyal Medya
11 Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı
12 Medya Endüstrisi
13 Medya ve Etik
14 Medya ve Sosyal Sorumluluk
15 Medya ve Uluslararası İlişkiler
16 Medya ve Tüketim
17 Küreselleşme ve Medya
18 Medya ve Ekonomi
19 Medya ve Eğitim
20 Siyaset teorisinde son gelişmeler
21 Finansal krizler ve kriz yönetimi
22 Güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler
23 Siyaset bilimi ve siyasal kurumlar
24 Modern yönetim teknikleri
25 Siyaset-ekonomi ilişkileri
26 Siyaset teorisi ve siyasal konular
27 Güncel siyasal meseleler
28 Yönetim modelleri
29 Uygulamalı iktisat
30 Yönetim ve etik
31 Siyaset ve etik
32 Uluslararası iktisadi kurum ve kuruluşlar
33 İstikrar programları
34 Küreselleşme
35 Yolsuzluk ve yozlaşma araştırmalarır
36 İşsizlik ve istihdam sorunları
37 Para politikası ve merkez bankacılığı
38 Bankacılık ve finansal kurumlar
39 Sigortacılık
40 Göç
41 Sektörel yapı ve analiz
42 Sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları
43 Maliye teorisi ve maliye politikası
44 Borçlanma
45 Vergi teorisi ve politikası
46 Taşımacılık ve ulaşım ekonomisi
47 Kentleşme ve kentsel dönüşüm
48 Kent kimliği ve kent estetiği32. Sürdürülebilir kalkınma
49 Enerji ekonomisi ve enerji politikaları
50 Eğitim ekonomisi ve eğitimde cinsiyet eşitsizliği
51 Üstün yetenekli çocukların eğitimi
52 Suç ve şiddet
53 Sağlık ekonomisi
54 Sağlık turizmi
55 Başkanlık sistemi (teori ve uygulama boyutuyla)
56 Teknoloji iktisadı
57 Yeni ekonomi ve beşeri sermaye
58 İktisat tarihi
59 Osmanlı ve Avrupa iktisat tarihi
60 İslam ekonomisinde teorik ve güncel meseleler
61 İslami finans ve katılım bankacılığı
62 İslam ülkeleri arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi ilişkiler
63 Sivil Toplum Örgütleri
64 Yerel Yönetimler ve belediyecilik
65 KOBİ’lerin üretim, finansman ve yönetim sorunları
66 Çevre ekonomisi ve çevre sorunları
67 Sürdürülebilir kalkınma
68 Yönetim ve organizasyon
69 Üretim yönetimi ve Pazarlama
70 İnsan Kaynakları ekonomisi ve yönetimi
71 Halkla ilişkiler
72 Muhasebe ve Finans yönetimi
73 İstatistik ve Ekonometrik yöntemler
74 Savunma ekonomisi ve savunma harcamaları
75 Medya ekonomisi
76 Uluslararası ekonomik ve siyasi kuruluşlar
77 Avrupa Birliği
78 Ticaret Hukuku