ICOMEP | International Congress of Management Economy and Policy

ICOMEP'18-Autumn Onur Kurulu

ICOMEP ONUR KURULU ÜYESİ
Prof. Dr. Erişah ARICAN
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Prof. Dr. Hatice Neşe ERİM
Himmet KARADAĞ
Osman SARAÇ
GÖREVLİ OLDUĞU KURUM
Marmara Üniversitesi
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi (Rektör)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Borsa İstanbul Genel Müdürü